Nakupujte v aukci, nakupujte výhodně

Archív štítků: Jak na aukci

Elektronické aukce

Elektronické aukce se může zúčastnit, jak soukromá osoba, subjekt, nebo veřejný zadavatel, který tímto způsobem může zrealizovat hlavně malé zakázky. Velkou výhodou elektronických aukcí, je pohodlí.

Vzhledem k tomu, že všechno můžete uskutečnit z domova či kanceláře, tak je pro vás všechno mnohem jednodušší. Elektronické aukce se rozdělují na dva typy. Veřejné, nebo neveřejné. Tyto dva aspekty je nutné rozlišovat.

Veřejné elektronické aukce

Veřejné elektronické aukce se může zúčastnit kdokoli, kdo má zájem za příznivou cenu získat dražený předmět, nebo osoba, která naopak má potřebu takový předmět prodat. V zásadě jediné, co je potřeba udělat pro to, abyste se mohli stát oprávněnými dražiteli, je souhlasit s podmínkami dražby a zaregistrovat se na patřičných stránkách, které se zaměřují na elektronické dražby.

Neveřejné elektronické dražby

Neveřejné elektronické aukce jsou hlavně pro přizvané účastníky aukce. Vyhlašují je zejména podniky, nebo státní subjekty a firmy či oprávněné osoby v nich mohou dražit o veřejné zakázky apod. Do aukce se může přihlásit jen ten, kdo má k dispozici heslo, nebo kód, pod kterým se do aukce přihlásí. Kód je možné dostat od oprávněné osoby, která přizve účastníky do neveřejné aukce.

Využití většina portálů se liší dle toho, zda jste prodávající, nebo kupující. Každý z takových uživatelů má i jiné podmínky, se kterými je nutné na samotném začátku souhlasit. Podmínky, je rozhodně dobré znát stejně, jako pravidla dražby.

Vložil Typy aukcí | Štítek , , , | Zanechat komentář

Aukční dům Sýpka

Sýpka má hned dva aukční domy. Jeden je v Brně na ulici Údolní 70, druhý je v Praze na adrese Tržiště 3.  Aukční dům Sýpka nabízí řadu služeb, které jsou s aukcemi spojeny.

  • přímý nákup a prodej
  • aukční prodej
  • předměty výtvarného umění
  • starožitnosti
  • poradenství
  • odborné posouzení starožitností

Pokud se koná aukce, tak je prováděna v Paláci Žofín na Slovanském ostrově, pokud není určeno jinak. Budova bývalé Sýpky slouží k výstavě současného moderního umění, slouží jako výstavní galerie divadelního a hudebního umění. Prostory Sýpky byly postupně rekonstruovány a modernizovány pro účely výstavní. Výstavy jsou možné po dohodě vždy od května do září, pokud neprobíhají veřejné aukce.

Pokud máte zájem o výtvarné umění současné doby, tak zde rozhodně neprohloupíte. Prohlídka je možná stejně, jako poradenství v rámci ní. V budově jsou k dispozici katalogy, které souvisejí s výstavami v dalších dnech. Aukcí se může zúčastnit kdokoli, kdo splňuje podmínky pro účast, které jsou přesně uvedeny na internetových stránkách Sýpky.

Co udělat před dražbou

V první řadě je třeba, abyste se zaměřily na předměty dražby. Ty jsou vždy uvedeny v katalogu, někdy je dokonce možné navštívit aukční síň několik dní předem a seznámit se, se všemi předměty osobně. Budete tak mít čas na to, se rozmyslet a vše si detailně prohlédnout. Následně byste si měli nachystat všechny dokumenty, jako je dražební jistina, doklad totožnosti, čestné prohlášení, případně oddací list.

Vložil Aukce a historie | Štítek , , , | Zanechat komentář